Dijkversterkingsproject Standhazensedijk Drimmelen

De Standhazensedijk bij Drimmelen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 0,7 kilometer
Projectfase fastlane
Opgave piping
Bijzonder urgent en snelle doorlooptijd
Link website project Dijkversterkingsproject Standhazensedijk Drimmelen - Waterschap Brabantse Delta
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de waterveiligheidseisen. Dit deel van de dijk is 730 meter lang en ligt in de gemeente Drimmelen. De dijk voldoet niet aan de norm op het faalmechanisme piping. 

Context

De Standhazensedijk in Drimmelen ligt in dijktraject 34-1. Dit dijktraject loopt van de Moerdijkbruggen tot de Amertak en keert buitenwater van de Amer, de Amertak en het Wilhelminakanaal. De dijk ligt in landelijk gebied en over de dijk loopt een fietspad.

Aan de buitenzijde van de waterkering is een recreatieplas met strand en horeca, een groot bedrijf en de jachthaven Drimmelen. Aan de binnendijkse zijde zijn er agrarische gronden, die in bezit zijn bij verschillende eigenaren. De agrarische grond is voornamelijk in gebruik voor gras en mais. Daarnaast zijn er 2 woningen nabij de dijk. 

Planning

Dit project kent een zeer korte doorlooptijd. In 2021 is de verkenningsfase gestart. Deze fase wordt afgesloten met het vaststellen van het VKA, waarna eind 2022 kan worden gestart met de planuitwerkingsfase.