Dijkversterkingsproject Standhazensedijk Drimmelen

De Standhazensedijk bij Drimmelen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 0,7 kilometer
Projectfase

realisatiefase (fastlane)

Opgave piping
Bijzonder urgent en snelle doorlooptijd
Link website project Dijkversterkingsproject Standhazensedijk Drimmelen - Waterschap Brabantse Delta
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de waterveiligheidseisen. Dit deel van de dijk is 730 meter lang en ligt in de gemeente Drimmelen. De dijk voldoet niet aan de norm op het faalmechanisme piping.

Context

De Standhazensedijk in Drimmelen ligt in dijktraject 34-1. Dit dijktraject loopt van de Moerdijkbruggen tot de Amertak en keert buitenwater van de Amer, de Amertak en het Wilhelminakanaal. De dijk ligt in landelijk gebied en over de dijk loopt een fietspad.

Aan de buitenzijde van de waterkering is een recreatieplas met strand en horeca, een groot bedrijf en de jachthaven Drimmelen. Aan de binnendijkse zijde zijn er agrarische gronden, die in bezit zijn van verschillende eigenaren. De agrarische grond is voornamelijk in gebruik voor gras en mais. Daarnaast zijn er twee woningen nabij de dijk.

Planning

Dit project kent een zeer korte doorlooptijd. In 2021 is de verkenningsfase gestart. Deze fase is afgesloten met het vaststellen van het voorkeursalternatief, waarna eind 2022 is gestart met de planuitwerkingsfase.

In 2023 is de definitieve vaststelling van het Projectplan Waterwet door Gedeputeerde Staten en het voorlopig ontwerp tot stand gekomen. In een bouwteam wordt het definitieve ontwerp opgesteld. In 2024 wordt het uitvoeringsontwerp afgerond en het project gerealiseerd. Een heavescherm wordt in de dijk geplaatst.