Dijkversterkingsproject Moerdijk - Drimmelen

De dijk tussen Moerdijk en Drimmelen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 17,6 kilometer
Projectfase nog te starten
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder landelijke ligging tegen de Biesbosch
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Uit de laatste beoordeling is gebleken dat de primaire kering tussen Moerdijk en Drimmelen niet aan de norm voldoet. Met een trajectaanpak zijn de waterveiligheidsopgave en de ontwikkelingen in de omgeving in beeld gebracht.

De aanpak resulteert in een uitvoeringsstrategie over hoe de waterveiligheidsopgave het best kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om een afweging en keuze van deeltrajecten, het type maatregelen en om zicht te krijgen op de kosten, fasering en onzekerheden.  

Context

Het dijktraject loopt van het dorp Moerdijk tot de Moerdijkbrug (3,1 kilometer) en van de Moerdijkbrug tot Drimmelen (14,5 kilometer). Over een deel van de dijk loopt een fietspad met een uniek uitzicht over de Amer en de Biesbosch. 

Planning

Na het afronden van de trajectaanpak is in 2022 de ingangstoets doorlopen. De verkenningsfase staat geprogrammeerd in 2024.