Dijkversterkingsproject Moerdijk - Drimmelen

De dijk tussen Moerdijk en Drimmelen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 17,6 kilometer
Projectfase voorverkenningsfase
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder landelijke ligging tegen de Biesbosch
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Van Moerdijk tot Drimmelen ligt een primaire kering die ons beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep en de Amer. Deze dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen.

De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijk is afgekeurd op de volgende faalmechanismen:

  • piping: 9 kilometer
  • gras, erosie buitentalud: 14 kilometer
  • steenzetting: ruim 4 kilometer
  • macrostabiliteit binnenwaarts: lokaal op enkele stukken

Om een stabiele scope te krijgen monitoren we de komende periode en doen we aanvullende grondonderzoeken.

Context

Het dijktraject loopt van het dorp Moerdijk tot de Moerdijkbrug en van de Moerdijkbrug tot Drimmelen. Over een deel van de dijk loopt een fietspad met een uniek uitzicht over de Amer en de Biesbosch.

Planning

De voorverkenningsfase is in 2023 gepland. In de loop van 2024 start de verkenningsfase.