Dijkversterkingsproject Geertruidenberg - Amertak

De dijk tussen Geertruidenberg en Amertak voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 7,2 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder complexe opgave
Link website project


Dijkverbetering Geertruidenberg-Amertak - Waterschap Brabantse Delta

Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Grote delen van de dijktrajecten 34-1, 34a-1 en 35-2 voldoen niet aan de norm. Als gevolg hiervan moet de scope van project Geertruidenberg en Amertak (GEA) worden uitgebreid tot Geertruidenberg en Amertak-Wilhelminakanaal, Amer en Donge (GEA-WAD). 

Context

Het project GEA-WAD is een gesloten normtraject en beschermt de stad Geertruidenberg en het zuidelijk en achterliggende gebied tegen overstroming. De keringen kenmerken zich door hun groene karakter en de karakteristieke bomenrijen aan de beide zijden van de Amertak.

De afgekeurde dijken langs de rivier de Donge en de Slikpolder liggen in het stedelijk gebied van de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. De Slikpolder is het laatste stuk natuurlijk gebied aan de noordzijde van Geertruidenberg. De dijk langs de Donge ligt dicht tegen een industrieterrein en bebouwing aan. 

Planning

De opgave van GEA wordt op dit moment in een breder perspectief bekeken. In het projectgebied ligt een opgave van ongeveer 30 kilometer, waaronder ook het Wilhelminakanaal, de Amer en de Donge.

Voor de grotere opgave GEA-WAD loopt nu de trajectaanpak. Verwacht wordt dat deze in 2022 wordt afgerond. Hieruit volgt ook een advies voor het vervolg (GEA voortzetten, scope aanpassen of nieuw integraal project). De ingangstoets wordt voorzien in het voorjaar van 2023.