Dijkversterkingsproject Geertruidenberg - Amertak

De dijk tussen Geertruidenberg en Amertak voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 7,2 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder complexe opgave
Link website project


Dijkverbetering Geertruidenberg-Amertak - Waterschap Brabantse Delta

Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Uit de laatste toetsing blijkt dat niet alleen dijktraject 34a-1 Geertruidenberg - Amertak (GEA), maar ook grote delen van 34-1 en 35-2 niet aan de norm voldoen. Daardoor is het projectgebied van GEA uitgebreid tot Geertruidenberg en Amertak - Wilhelminakanaal, Amer en Donge (GEA-WAD). Dat is circa 30 kilometer extra afgekeurde dijk.

Context

De dijken van GEA-WAD beschermen Geertruidenberg en het achterliggende gebied tegen overstromingen. Ze zijn herkenbaar aan hun groene karakter en de karakteristieke bomenrijen aan beide zijden van de Amertak.

De Amertak vormt de verbinding tussen het Wilhelminakanaal en de Amer en is een drukke scheepvaartroute naar Oosterhout, Breda, Tilburg en verder. De dijken langs de rivier de Donge en de Slikpolder liggen in het stedelijk gebied van Geertruidenberg en Raamsdonksveer. De Slikpolder is een natuurlijk gebied aan de noordzijde van Geertruidenberg. De dijk langs de Donge ligt dicht tegen een industrieterrein en bebouwing aan.

Planning

De opgave van GEA wordt nu in een breder perspectief bekeken. Voor de grotere opgave GEA-WAD wordt de ingangstoets doorlopen. De trajectaanpak is in het tweede kwartaal van 2023 afgerond. Uit dit traject volgt een advies voor het vervolg: GEA voortzetten, scope aanpassen of nieuw integraal project. De resultaten van de ingangstoets zijn voorzien in september 2023.