Dijkversterkingsproject Ravenstein - Lith (Meanderende Maas)

De dijk tussen Ravenstein en Lith voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Aa en Maas
Scope 26,6 kilometer en 3 kunstwerken
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder dijkversterking als aanjager van gebiedsontwikkeling
Link website project Dijkversterking Ravenstein-Lith - Waterschap Aa en Maas
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De dijkversterking in combinatie met rivierverruiming in het project Meanderende Maas beschermt 270.000 bewoners, economische centra, infrastructuur en cultuurhistorische waarden op de as Nijmegen, Oss en Den Bosch. De dijk wordt versterkt omdat er problemen zijn met de hoogte, de stabiliteit en piping. Project Meanderende Maas combineert de noodzaak van waterveiligheid met de kansen voor gebiedsontwikkeling.

Context

Project Meanderende Maas heeft 10 projectpartners en ligt in een dijkenlandschap met grote buitendijkse ruimten (de oude meanders van de Maas). Het gebied is rijk aan cultuurhistorie, met de vestingstadjes Ravenstein en Megen en de kronkeldijk met de karakteristieke bomen bij Demen en Dieden. 

Planning

In de planuitwerking werkt het waterschap samen met aannemer Boskalis en adviseur Royal HaskoningDHV aan het ontwerp en de vergunningen.