Dijkversterkingsproject Lith - Bokhoven

De Maasdijk tussen Lith en Bokhoven voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Aa en Maas
Scope 23,5 kilometer en 16 kunstwerken
Projectfase verkenning
Opgave hoogte, stabiliteit en piping
Bijzonder dynamische omgeving met rijke historie
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

De waterkering tussen Lith en Bokhoven beschermt zo’n 170.000 inwoners, van wie de meeste in en om ’s-Hertogenbosch. De bestaande kering heeft een grote afstand tot de norm. Bijna over de hele lengte zullen maatregelen genomen moeten worden tegen de volgende faalmechanismen: stabiliteit binnenwaarts, piping, stabiliteit buitenwaarts en hoogte.

Context

Het project ligt in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch. De omgeving is dynamisch met grote projecten, waaronder de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch en aan de Gelderse zijde van de Maas ligt een pilotproject in het kader van Integraal Riviermanagement (IRM).

Daarnaast ligt in het gebied een aantal kleine kernen aan de dijk met van oudsher plaatselijke bebouwing tegen het buitentalud. Daarvoor is in het verleden tot uiteenlopende maatwerkoplossingen gekomen. Zowel het omliggende gebied als de dijk zelf kent een rijke historie: Romeinse vindplaatsen, Zuiderwaterlinie, fort Crèvecoeur en een aantal wielen (doorbraakkolken).

Planning

In 2023 wordt het eerste deel van de verkenning afgerond. Hierin is de scope voor de rest van de verkenning bepaald, het plan van aanpak is opgesteld en het subsidieverzoek is in voorbereiding. Naar verwachting start het tweede deel van de verkenning in het voorjaar van 2024.