Dijkversterkingsproject Lith - Bokhoven

De Maasdijk tussen Lith en Bokhoven voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Aa en Maas
Scope 23,5 kilometer en 16 kunstwerken
Projectfase voorverkenning
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder dynamische omgeving met grote projecten
Laatste update pagina 01-11-2022
Vergroot afbeelding Sluis op traject Lith - Bokhoven
Beeld: Tineke Dijkstra

Opgave

De waterkering tussen Lith en Bokhoven beschermt zo’n 170.000 inwoners, waarvan de meeste in en om ’s-Hertogenbosch. De bestaande kering heeft een grote afstand tot de norm. Bijna over de hele lengte zullen maatregelen genomen moeten worden tegen meerdere van de volgende faalmechanismen: stabiliteit binnenwaarts, piping, stabiliteit buitenwaarts en in mindere mate hoogte.

Context

Het project ligt in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch. De omgeving is dynamisch met grote projecten waaronder het MIRT-project verbreding A2 Deil-Vught, de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch en aan de Gelderse zijde van de Maas ligt een pilotproject in het kader van Integraal Riviermanagement (IRM).

Daarnaast liggen in het gebied een aantal kleine kernen aan de dijk met van oudsher plaatselijk bebouwing tegen het buitentalud. Daarvoor is in het verleden tot uiteenlopende maatwerkoplossingen gekomen. Zowel het omliggende gebied als de dijk zelf kent een rijke historie: Romeinse vindplaatsen, Zuiderwaterlinie, fort Crèvecoeur en een aantal wielen (doorbraakkolken).

Planning

Het project verkeert in de fase van voorverkenning. Het Plan van Aanpak voor de verkenning moet nog opgesteld worden en het subsidieverzoek nog ingediend. Naar verwachting start de verkenning in 2026.