Projectenboek HWBP 2016

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoeken Rijkswaterstaat en de waterschappen samen naar nieuwe, slimme manieren om waterkeringen veilig te maken. In nauw overleg met andere water- partners en met de omgeving. Maar vooral ook duurzamer, betaalbaarder en innovatiever. Daarmee zorgen we er ook voor dat Nederland zijn positie houdt als gidsland op het gebied van watermanagement en waterbouw in de wereld.