Projectenboek HWBP 2020

In het projectenboek 2020 kun je onder meer lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2020-2025. Je zult zien dat we de komende vijf jaar op veel plekken in Nederland de schop in de grond gaan zetten. De periode van voorbereiden ligt grotendeels achter ons, de uitvoering gaat nu echt van start.

> Download het projectenboek (pdf, 90MB)

Het tempo gaat flink omhoog, naar zo’n 50 kilometer dijkversterking per jaar. Bijna de helft van het aantal te versterken kilometers dijken zit nu in een van de drie projectfases verkenning, planstudie en uitvoering.

Dat is goed voor onze veiligheid, want dijken beschermen ons tegen overstromingen. Door de klimaatverandering zijn deze dijkversterkingen geen luxe maar pure noodzaak om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen.

Het vraagt van ons dat we de omgeving bij onze plannen betrekken. En voor mensen die wonen in de buurt van een dijk vraagt dat wel een flinke portie flexibiliteit. Want een dijk versterken veroorzaakt in de praktijk ook overlast en hinder. Wegen worden soms tijdelijk afgesloten, zand stuift op.