Eindadvies Verkenning Financiële uitwisseling tussen dijkversterking en rivierverruiming

Er is een nieuwe werkwijze geformuleerd rond het uitwisselen van financiële middelen tussen dijkversterking en rivierverruiming.