Handreiking overheidstarieven (HOT) 2022

Het doel van de Handleiding Overheidstarieven is om de kosten van het in dienst hebben van een medewerker inzichtelijk te maken. De handleiding is gebaseerd op gemiddelde tarieven op basis van de standaard kantooromgeving binnen de Rijksoverheid, maar kan breder binnen de overheid gebruikt worden.

HWBP maakt gebruik van de HOT-tarieven met een opslag van 4 euro om de kosten voor het aandeel van het lijnmanagement van de HWBP-projecten te kunnen dekken.