Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK 2010) rekenmodel

Dit is het uniforme ramingsmodel van het CROW. Hiermee werk je volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK). Sinds 2020 werken wij met het SSK 2018. Bekijk de pagina 'Kostenmanagement' voor meer informatie.