Stappenplan sober en doelmatig ontwerp

Door het stappenplan te gebruiken, kunnen alliantiepartners onderbouwen of het ontwerp wel of niet (deels) subsidiabel is. Het is dus een handig instrument voor een waterschap om te onderbouwen in hoeverre het ontwerp sober en doelmatig is.