Rekentool referentiekader projectaanpak

Met deze rekentool is het mogelijk om snel en eenvoudig referentiewaarden voor een project in beeld te brengen. Het is handig om deze tool te gebruiken, ter voorbereiding op het opstellen van een plan van aanpak. Het projectteam en het begeleidingsteam kunnen samen vanuit een top-down benadering beschouwen hoe het project, met bijbehorende ingeschatte complexiteit zich verhouden tot de referentiewaarden. Vandaaruit voeren zij met elkaar de dialoog over het voorgenomen plan van aanpak.

Binnen de alliantie is afgesproken dat bij het indienen van de subsidieaanvraag (start project) en bij het indienen van de subsidievaststelling (einde project), de ingevulde rekentool wordt bijgevoegd. Bij de subsidieaanvraag worden de geraamde kosten opgenomen, bij de subsidievaststelling worden de werkelijk gemaakte kosten opgenomen.

Het Excel-document is ingepakt als zip-file. Je moet het bestand uitpakken om te kunnen bekijken. Vul het formulier in samen met het begeleidingsteam van de programmadirectie.