publicatie POVM Langsconstructies

Deze publicatie, de PPL, gaat over verschillende typen langsconstructies. Deze PPL geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor toepassing van stabiliteitverhogende langsconstructies als dijkversterkingstechniek bij dijken met een macrostabiliteitsprobleem. Deze publicatie is gebaseerd op actuele inzichten ten aanzien van de veiligheidsbenadering, geotechniek en rekentechnieken aan constructies in waterkeringen, binnen het kader van de Waterwet. De publicatie moet in samenhang worden gezien met de gelijktijdig opgestelde publicatie Eindige-elementenmethode, waarin verschillende voorbeelden zijn uitgewerkt.