publicatie POVM Vernagelingstechnieken

Deze publicatie voorziet in een ontwerprichtlijn waarmee een dijkversterkingsproject op basis van vernagelingstechniek kan worden ontworpen en beoordeeld. Deze techniek kan nu vergelijkbaar met andere, traditionelere technieken worden toegepast.