publicatie POV-M Grondverbeteringen

Deze publicatie geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor toepassing van de eindige-elementenmethode (EEM) bij het ontwerpen, c.q. versterken met verschillende typen constructies van dijken met een macrostabiliteitsprobleem.

De publicatie is aanvullend op de twee POV-M-publicaties met primaire ontwerpaanwijzingen voor langsconstructies (PPL) respectievelijk vernagelingstechnieken (PPV).