publicatie POV-M Actuele Sterkte

Actuele sterkte (AS) is het gedetailleerd modelleren van de sterkte met het doel de werkelijke (actuele) sterkte voor het faalmechanisme macrostabiliteit zo dicht mogelijk te benaderen. Voor het toepassen van AS is een stappenplan opgesteld door POV-M.