Het belang van goede samenwerking tussen waterkeringbeheerders en netbeheerders

Wat is het belang en de winst van goede samenwerking, tussen beheerders van waterkeringen (waterschappen en Rijkswaterstaat) en beheerders van kabels en leidingen (netbeheerders)? Aan het woord zijn twee vertegenwoordigers binnen het project POV Kabels en Leidingen: Peter Ouwendijk, voorzitter van de stuurgroep POV Kabels en Leidingen, en Han Slootweg, voorzitter Platform Netbeheerders.

(Een man in pak.)

PETER OUWENDIJK: De aanleiding voor het oprichten van Projectoverstijgende Verkenningen Kabels en Leidingen dat was om werelden met elkaar te verbinden.
Aan de ene kant de wereld van de netbeheerders en aan de andere kant de wereld van de keringbeheerders.
HAN SLOOTWEG: Mijn rol daarin is dat ik lid ben van de stuurgroep van de POV namens het platform netbeheerders.
We hebben in Nederland natuurlijk heel veel infrastructuur: water, gas, elektriciteit en die ligt op plekken waar ook dijken staan, en in het verleden was het zo dat eigenlijk dat gesprek pas in laat stadium begon.
Dus er werd al hard gewerkt aan de dijkversterking die op dat moment ook al met regelmaat nodig was.
Ja, dan begin je dat gesprek onder redelijk ongunstige omstandigheden.
Wat wij doen, is die discussie naar voren trekken.
Ja, dat leidt gewoon tot kostenbesparingen, tot betere oplossingen en tot minder verstoringen in het proces.
OUWENDIJK: We staan hier op het Zeeburgereiland en dat Zeeburgereiland, dat is binnendijks gebracht.
Dat betekent dat de kering waar we nu op staan, een primaire kering is geworden.
Dat betekent dat de kering versterkt moet worden en in deze kering lag een waterleiding.
Binnen regels vind je natuurlijk ook marges en als je nou aan de voorkant met elkaar daarover in gesprek gaat en je zoekt naar de ruimte die je binnen de regels kunt vinden dan kun je toch een combinatieproject maken en binnen de veiligheidsmarges van die regels blijven.
SLOOTWEG: Het hangt ervan af wat voor leiding je het over hebt.
Niet alle leidingen hebben dezelfde kosten maar je hebt het al gauw bij één project over tonnen aan kostenbesparingen.
Als je dat op de schaal van het hele land en het hele HWBP bekijkt dan loopt dat in de miljoenen.
De uitdaging waar wij als POV voor staan, is om daar iedereen van te doordringen in beide werelden, dat daar winst te boeken valt als we er samen de schouders onder zetten.
OUWENDIJK: De belangrijkste uitdaging is dat we die partijen bij elkaar houden.
Dat we de uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen dat we die ook goed in kunnen vullen.
Er zijn heel veel ontwikkelingen, denk alleen maar aan de energietransitie waar de netbeheerders hun handen aan vol hebben maar ook ontwikkelingen op het gebied van verkeringen, uitbreidingen vernieuwingen, verhogingen.
Dus het is zaak dat we die partijen bij elkaar houden.

(Aan de overkant van een waterkering ligt een stad. Het logo van het HWBP en POV K&L.)

HET GEKRIJS VAN MEEUWEN DOOR WERVENDE MUZIEK DIE WEGEBT