Erik Wagener blikt terug op de POV Kabels & Leidingen

Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vertelt over het belang van het innovatieproject POV Kabels en Leidingen voor dijkversterkingsprojecten in Nederland.

ERIK WAGENER: Het HWBP is een grote dijkversterkingsopgave van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat en is erop gericht om voor 2050 alle belangrijke waterkeringen, alle belangrijke dijken in Nederland te laten voldoen aan een nieuwe veiligheidsnorm.
Al die dijkversterkingsprojecten zijn forse projecten, die grijpen behoorlijk in.
En we komen bij zo'n project heel veel infrastructuur tegen ondergrondse infrastructuur, en daarom hebben we ook die POV Kabels en Leidingen opgericht.
Je moet je voorstellen dat partijen die betrokken zijn bij dijkversterking maar ook netbeheerders, die spreken elkaar niet elke dag.
En door die partijen bij elkaar te brengen en door die vragen samen op te pakken hebben we echt belangrijke stappen met elkaar kunnen zetten.
We weten nu veel beter hoe we die veiligheid van de dijk combineren met de veiligheid van een leiding.
We hebben daar bijvoorbeeld een stappenplan voor ontwikkeld.
Maar het allerbelangrijkste vind ik dat deze POV de samenwerking tussen netbeheerders en dijkbeheerders heeft verbeterd en dat is echt een hele mooie opbrengst.
We gaan de komende jaren aan de slag met echt hele grote dijkversterkingsprojecten.
Daar gaan we allerlei problemen tegenkomen die we nu ook nog niet allemaal in beeld hebben maar waar we uiteindelijk de kennis die we hebben opgedaan in deze POV, moeten gaan toepassen.
En dat is ook het leuke aan dit onderwerp, het is echt nog een pioniersonderwerp.
Er valt nog een heleboel te ontdekken.
En met deze basis kunnen we dat nu ook verder gaan doen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

(Het logo van het HWBP en POV K&L.)