Pilot Data waterkeringen delen - POV Kabels en Leidingen

In deze pilot is voor het voorzieningengebied van Oasen onderzocht welke informatie over waterkeringen bij de betrokken waterschappen in het gebied beschikbaar is en vrij toegankelijk via internet. Dit heeft geleid tot aanbevelingen aan zowel waterkeringbeheerders als netbeheerders.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels en Leidingen.