Meerwaarde Kabel en Leidingen-strook

Dit document beschrijft de meerwaarde van het reserveren van ruimte voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in de vorm van een K&L-strook. Met deze K&L-strook kan een duurzame ongestoorde ligging van kabel of leiding voor de netbeheerder gegarandeerd worden.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.