Doorontwikkeling Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen

Aanbevelingen voor de toekomstige doorontwikkeling van het Veiligheidsraamwerk K&L. Deze hebben betrekking op de kennisleemten op het gebied van leidingfalen en dijkfalen en de interactie daartussen. Nadere invulling daarvan is van belang om tot een voldragen generiek toepasbaar instrument te komen.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.