Borging activiteit Slim plannen en bestemmen POV K&L in SOP

Dit document is opgesteld om vast te leggen dat de activiteit ‘Slim plannen en bestemmen’ van de Project Overstijgende Verkenning (POV K&L) succesvol is overgedragen naar het Samenwerkings Overleg Provincie Zuid-Holland (SOP).

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.