Veiligheidsraamwerk POV Kabels en Leidingen

Toepassing in de praktijk van de systematiek voor de interactie tussen leidingfalen en dijkfalen door middel van integrale faalkansanalyses. De resultaten zijn vastgelegd in opgedane ervaringen en leerpunten.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.