Veiligheidsraamwerk kabels en leidingen leidt tot eerste miljoenenbesparing

Artikel in H2O met dubbelinterview voorzitter stuurgroep POV K&L en voorzitter Platform Netbeheerders over de eerste opbrengsten van de POV K&L. De nieuwe rekenmethodiek op basis van het Veiligheidsraamwerk K&L leidt tot kostenbesparing in de praktijk.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.