Artikel Kabels en Leidingen: Een dijk van een nieuwe rekenmethodiek

Artikel in het BIG Magazine over de samenwerking van Lievense met de POV K&L en betrokken partijen. Voor de problematiek van kabels en leidingen in dijken is een nieuwe rekenmethodiek met het Veiligheidsraamwerk K&L toegepast. Dit heeft tot kostenbesparing in de praktijk geleid.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.