Analyse resultaten onderzoeken Brede Groene Dijk en Dubbele Dijk

Binnen dit project is onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van de toegepaste gebiedseigen grond voor zowel de Dubbele Dijk als de Brede Groene Dijk, zie bijlage 2. In dit rapport is onderzoek vergeleken met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek om inzicht te krijgen in de verandering van de eigenschappen van de toegepaste grond in de tijd. Hierbij is gefocust op de plasticiteit (uitrolgrens, vloeigrens) en de samenstelling (zoutgehalte, zandgehalte, organische stofgehalte, kalkgehalte) van de toegepast grond omdat hiervoor metingen vanuit het verleden beschikbaar zijn. Om uiteindelijk wat over de daadwerkelijke erosiebestendigheid te kunnen zeggen is ook inzicht nodig in de dichtheid en de ontwikkeling daarvan in de tijd...