Technische kansen en mogelijkheden gebiedseigen grond

De POV-DGG heeft RoyalHaskoning DHV (RHDHV) gevraagd om een analyse op te stellen betreffende succesfactoren en gebiedspotentieel voor dijkversterking met gebiedseigen grond. In aanvulling op deze analyse heeft de POV-DGG vervolgens aan Deltares gevraagd om in te gaan op de technische belemmeringen, kansen en mogelijkheden voor het bevorderen van dijkverbetering met gebiedseigen grond.

Een workshop is gehouden met deelnemers afkomstig van de POV-DGG en van Deltares. De deelnemers hebben de gelegenheid gekregen om suggesties voor technische mogelijkheden en kansen (maatregel) te benoemen voor de POV-DGG. Het benoemen is gedaan aan de hand van verschillende onderdelen uit de rapportage van RHDHV.