Nieuwsbrief POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond - Q1 2022

Nieuwsbrief over de projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG), met de laatste stand van zaken over het project.

Dit is een uitgave van de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen grond (POV DGG). Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. De Nieuwsflits is de nieuwsbrief voor alle betrokkenen en belanghebbenden van de POV DGG en wordt per mail verspreid.