Nieuwsbrief POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond - Winter 2020

Nieuwsbrief over de projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG), met de laatste stand van zaken over het project.

De POV DGG heeft het afgelopen half jaar de tweede fase opgestart, waarin we producten realiseren om het gebruik van gebiedseigen grond in dijkversterking te stimuleren. De stuurgroep heeft besloten om daarbij een focus aan te brengen op technische onderwerpen. Deze fase zal lopen tot in 2022.