Nieuwsbrief POV-DGG (Dijkversterking met gebiedseigen grond) - najaar 2019

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond op stoom!
  • Andere houding in denken en doen voor duurzaam dijkversterken
  • Regiosessies brengen kansen en belemmeringen dijkversterking met gebiedseigen grond in kaart