Analyse succesfactoren en gebiedspotentieel dijkversterking met gebiedseigen grond

De Projectoverstijgende Verkenning “Dijkversterking met Gebiedseigen Grond” (POV DGG) zoekt naar optimalisatie van grondverzet en toepassing binnen dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het idee is dat hierdoor (i) kosten worden bespaard, dat dit (ii) leidt tot
versnelling van projecten en dat het (iii) betere resultaten geeft: goedkoper, sneller en duurzamer, dus beter. Een analyse met experts en belanghebbenden naar de toegevoegde waarde van gebiedseigen grond in dijkversterkingen laat zien dat gebiedseigen grond veel toegevoegde waarde kan bieden.