Roadmap Duurzaam HWBP

Het HWBP streeft er naar om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd te hebben in de aanpak van de projecten. Vanuit de monitor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uit 2023 blijkt dat we behoorlijke stappen maken binnen de dijkenprojecten maar dat we er nog niet zijn.

In veel projecten wordt al met ambitie vorm gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking. Er zijn al verschillende instrumenten, handreikingen en voorbeelden beschikbaar.

Om de projecten verder te helpen heeft het HWBP de interactieve Roadmap Duurzaam HWBP ontwikkeld. De roadmap geeft aan welke duurzaamheids-issues er zijn tijdens de voorverkenning, verkenning, planuitwerkingfase, aanbesteding en realisatie.

Er staat stap voor stap wat een project kan doen om duurzaamheid te borgen, welke instrumenten hiervoor beschikbaar zijn en wie ze hierbij moeten betrekken. De webversie laat meteen de links naar de betreffende instrumenten, handreikingen en voorbeelden zien. Zo kunnen de projecten hier meteen mee aan de slag.

De Roadmap Duurzaam HWBP is te vinden op de website Roadmap Duurzaam HWBP.

Heb je vragen? Stel deze aan:

Vergroot afbeelding Roadmap Duurzaam HWBP
Beeld: ©HWBP