Eindrapport opvolging evaluatie subsidieregeling

In 2019 vond de eerste evaluatie van de subsidieregeling plaats. Uit deze evaluatie blijkt dat het de regeling in de basis voldoet. Wel was er in de alliantie behoefte om de doelmatigheid van de regeling te vergroten. De aanbevelingen uit de evaluatie zijn veelal omgezet in concrete verbeterpunten. Dit eindrapport geeft een overzicht van de verbeteringen en de aanpak om tot deze punten te komen.

Elke vijf jaar wordt de subsidieregeling geƫvalueerd op doeltreffendheid en de effecten van de subsidieregeling in de praktijk. Op basis van de eerste evaluatie van de subsidieregeling HWBP voor de periode 2014-2019 zijn een aantal aanbevelingen gedaan.

Van aanbevelingen tot vastgestelde voorstellen

Tijdens de opvolging van de evaluatie subsidieregeling zijn de aanbevelingen en verbeterpunten uitgewerkt tot voorstellen tot verbetering van (uitvoering van) de regeling. Doel van dit eindrapport is het vastleggen van alle verbetervoorstellen ter verantwoording van het doorlopen proces en als naslagwerk voor de volgende evaluatie. Per aanbeveling of verbeterpunt uit de evaluatie is het voorstel en de impact op de regeling opgenomen. De voorstellen zijn waar mogelijk vastgesteld.

Het rapport is bedoeld voor alle betrokken partijen inclusief de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.