Roadmap Duurzame dijkversterkingen

De roadmap geeft aan welke duurzaamheids-issues er zijn tijdens de voorverkenning, verkenning, planuitwerkingfase en realisatie. 

In veel projecten wordt al met ambitie vorm gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking. Er zijn nog geen richtlijnen, werkprocessen, breed gedragen uitgangspunten of beproefde rekenmethoden voor de GWW-sector, en nog helemaal niet voor dijken. Het is bij de meeste projecten dus een proces van pionieren, ontdekken en uitwerken.

Om meters te maken is het daarom belangrijk kennis en ervaring te delen en samen kennis te ontwikkelen. Deze documenten helpen daarbij:

Heb je vragen? Stel deze aan: