Dient er voor een regionale kering/ voormalige C-keringen een milieu-effectrapportage (m.e.r). te worden opgesteld?

Voor wat betreft de m.e.r.-plicht is er geen verschil tussen primaire en regionale keringen.

Als er een PPWW wordt worden opgesteld, dan dient er in ieder geval een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Het maakt hierbij niet uit of het een PPWW voor een primaire of een regionale kering is. In de m.e.r.-beoordeling wordt vervolgens naar een aantal criteria gekeken om te beoordelen of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Als dat geval is, dient er een m.e.r. opgesteld te worden.