C-keringen & subsidie

Bij de inwerkingtreding van de aangepaste normen voor waterveiligheid (2017) is in de wet opgenomen dat de meeste primaire C-keringen, de zogenaamde achterliggende keringen, hun status als primaire kering verliezen. Zij hebben per 1 januari 2017 de status van regionale kering gekregen. Voor deze keringen hebben de provincie uiterlijk per 1 januari 2019 een nieuwe norm vastgesteld.

In de Waterwet is geregeld dat deze keringen, als ze bij de derde toetsronde (LRT-3) niet aan de norm voldoen, nog één keer recht hebben op subsidie voor de versterking van de kering om te voldoen aan de nieuwe provinciale norm. Dit is een zogenaamde ‘overgangsregeling’.

De voormalige C-keringen waar het om gaat zijn in Bijlage VI  bij het Waterbesluit opgenomen.

Op deze pagina vind je een aantal 'Vragen en antwoorden' over:

  1. Het programmeren van de voormalige C-keringen
  2. Geldigheid van het LRT-3 oordeel
  3. Procedure voor het Projectplan Waterwet
  4. M.e.r.-plicht

De Stuurgroep HWBP heeft op 20 maart 2019 over deze punten besloten (bijlage 6.b.1).