Tot wanneer is het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen geldig?

Het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen blijft geldig als grondslag voor de subsidieverlening.

Voor de primaire keringen geldt dat ze uiterlijk 2023 beoordeeld moeten worden aan de nieuwe norm. Voor de voormalige C-keringen geldt dat niet: het oordeel blijft geldig. Wel is afgesproken dat de projecten in programma 2021-2026 geprogrammeerd worden.