Toelichting bij wijzigingen Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - december 2017

In verband met het subsidiabel maken van een risicoreservering voor een voorverkenning, zijn er per 15 december 2017 wijzigingen doorgevoerd in de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming.