Toelichting bij wijzigingen Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - januari 2017

Door de nieuwe normering voor primaire keringen zijn er per 1 januari 2017 wijzigingen doorgevoerd in de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming.