Wetterskip Fryslân onderzoekt zanderosie onder dijk

Wetterskip Fryslân is gestart met een onderzoek naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De proefopstelling staat in de voormalige Waddenzeedijk Vijfhuisterdijk boven Hallum. De proef is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het onderzoek loopt een week en moet aantonen wat de sterkte van het getijdenzand aan de Friese Waddenzeekust is en of het zogenoemde ‘faalmechanisme piping’ kan ontstaan. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat getijdenzand wel twee tot drie keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een natuurlijke afzetting. Dit maakt de proef uniek ten opzichte van laboratoriumproeven. Het waterschap voert het onderzoek in samenwerking met Deltares en Fugro uit.

Vergroot afbeelding presentatie in de buitenlucht van proef om faalmechanisme piping te onderzoeken
Beeld: ©Wetterskip Fryslan

Faalmechanisme piping

Het faalmechanisme piping is het ontstaan van tunnels onder de dijk door kwelwater tijdens hoogwater. Bij het faalmechanisme piping stroomt er, door het verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk, water met zanddeeltjes onder de dijk door. Hierdoor ontstaan kleine tunnels onder de dijk waar water en zanddeeltjes telkens sneller doorheen spoelen. Als dit niet op tijd wordt gestopt, verzwakt de dijk en kan deze doorbreken.

Investering in toekomstige dijkversterkingen

Het onderzoek moet leiden tot een rekenmodel voor dijken op getijdenzand. De resultaten dragen vervolgens bij aan het beter beoordelen van het faalmechanisme piping voor eenderde van de dijken, waaronder de Waddenzeedijken. Er kunnen realistischere faalkansen en dijkontwerpen berekend worden voor het faalmechanisme piping.

De resultaten zijn direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat zich in de verkenningsfase bevindt. Op deze manier kunnen Wetterskip Fryslân en andere waterschappen de dijken nu en in de toekomst versterken en kosten besparen.