Kennis- en innovatieagenda Hoogwaterbeschermingsprogramma

Met de Kennis- en innovatieagenda geven we richting aan de innovaties voor de komende jaren. De afgelopen jaren lag de focus van de projectoverstijgende verkenningen (POV’s) vooral op het omgaan met overstromingsdreiging, met een doorkijk naar het beheersen van overstromings-risico’s. De komende periode willen we deze kennis toepassen in de praktijk.