Eindrapportage Groene Versie Rode lijn Kunstwerken

In een iteratief proces hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (via het HWBP project Samenwerken aan Kunstwerken), Rijkswaterstaat WVL, Deltares en het HWBP de voorliggende groene versie van een ‘rode draad’ aangemaakt over het onderwerp overstroming door falen van waterkerende kunstwerken. Dat betreft een gezamenlijk aangemaakt document met een door de betrokken partijen gedragen overzicht van relevante aspecten, kennis en kennisleemtes bij het bepalen van een overstromingskans van waterkerende kunstwerken.