Vraag en antwoord: De Innovatieversneller

De Innovatieversneller is opgestart binnen de Kennis- en Innovatieagenda van het HWBP en richt zich met name op ontwerp- en uitvoeringstechnieken, één van de thema’s van de K&I agenda. Binnen dit thema wordt reeds ontwikkelde kennis geïmplementeerd op het gebied van piping, macrostabiliteit, dijkerosie, kabels en leidingen en kunstwerken. Een integrale aanpak waarbij faalmechanismen in samenhang worden opgepakt staat hierbij centraal, daar waar de voormalige POV’s los van elkaar opereerden.