Documenten

Documenten

225 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Factsheet Brede groene dijk

Een Brede Groene Dijk (BGD) is een geleidelijk hellende dijk met grasbekleding.

Factsheet | 05-02-2021

Risicoanalyse HR modellen

In dit onderzoek kijken we naar parameters en uitgangspunten, die nu niet worden meegenomen in de rekenmodellen waarmee ...

Rapport | 05-02-2021

Verslag POV DGG webinars

De Project Overstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) stimuleert het gebruik van gebiedseigen ...

Rapport | 01-02-2021

HWBP poster projecten 2021

Overzichtskaart van HWBP-projecten in 2021, met uitgeschreven projectnamen.

Kaart | 19-01-2021

Het belang van goede samenwerking tussen waterkeringbeheerders en netbeheerders

Wat is het belang en de winst van goede samenwerking, tussen beheerders van waterkeringen (waterschappen en Rijkswaterstaat) en ...

Video | 19-01-2021

Erik Wagener blikt terug op de POV Kabels & Leidingen

Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vertelt over het belang van het innovatieproject POV Kabels en ...

Video | 19-01-2021

Pilot Data waterkeringen delen - POV Kabels en Leidingen

In deze pilot is voor het voorzieningengebied van Oasen onderzocht welke informatie over waterkeringen bij de betrokken ...

Rapport | 19-01-2021

Gespreksverslag Marktconsultatie

Om het doel van de POV-DGG te bereiken moet “grondgestuurd ontwerpen” als (innovatieve) werkwijze op gang komen. Dit betekent dat ...

Rapport | 23-12-2020

Definitief programmavoorstel 2022-2027 en 2033

Het programmabestuur HWBP heeft op 2 december 2020 het definitieve HWBP programmavoorstel 2022-2027/2033 behandeld en vastgesteld.

Jaarplan | 21-12-2020

Template en toelichting netwerkplanning op A0-formaat

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) biedt een template planning in MS-Project formaat aan. Aanvullend hierop is een ...

Formulier | 21-12-2020