Jouw rol in dijkversterking

Woon of werk jij in de buurt van een dijk? Het kan zijn dat jouw dijk versterkt moet worden, omdat hij niet veilig genoeg is. Een dijkversterking heeft mogelijk invloed op de omgeving rondom de dijk en dus horen we graag wat jij belangrijk vindt. Dat kan op verschillende momenten. In deze video leggen we uit hoe een dijkversterking ongeveer werkt en hoe jij je stem kan laten horen.

Video 1_Proces van een dijkversterking

MARK VAN WELZENIS: Stel, er moet een dijk bij jou in de buurt versterkt worden, dan gaat hier een heel proces aan vooraf. Maar heb je eigenlijk enig idee hoe dat proces er aan toegaat? En wist je ook dat jij je stem hierin kan laten horen? Je ziet het in deze video.

VOICE-OVER: Nederland is een dijken land. En wij Nederlanders genieten van die dijken. Maar waar we soms minder van bewustzijn is dat deze dijken voor ons van levensbelang zijn. Zonder onze dijken zou 60 procent van Nederland regelmatig onder water lopen. Daarom versterken de eenentwintig waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar vijftienhonderd kilometer aan dijken en vijfhonderd sluizen en gemalen. Zo zorgen we ervoor dat jij, ik en de rest van Nederland droog en veilig blijft.

In beeld verschijnt de tekst HWBP. Jouw rol in dijkversterking.

MARK VAN WELZENIS: Wanneer een dijk bij jou in de buurt versterkt moet worden, kan dit invloed hebben op jou en je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan je uitzicht, je huis, je bedrijf of je dagelijkse wandeling over de dijk. Maar het duurt best even voordat de dijkversterkingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit gehele proces bestaat meestal uit vier fases. Als eerste vindt de voorverkenning, ook wel de initiatie genoemd, plaats. Als tweede de verkenning. Als derde de planvorming. En dan uiteraard als laatste de realisatie. Elke fase duurt gemiddeld twee jaar en bij de meeste fases heb jij als betrokkenen de mogelijkheid om mee te praten over jouw belang en visie. Omgevingsmanager Joosje Bachman kan daar meer over vertellen.

JOOSJE BACHMAN: Elk van deze vier projectfases kan je als omwonenden je stem laten horen en dat gaat van een steeds hoger detailniveau naar een steeds kleiner detailniveau. En in elk van deze fases wordt het belang van de omwonenden en de omgeving meegewogen in alle belangen van een project.

MARK VAN WELZENIS: Wat deze fases precies inhouden en hoe jij als omwonende betrokken kan zijn? Dat ga ik je uitleggen. De eerste fase in het Dijkversterkingsproject is de voorverkenning. Hierin wordt het projectgebied afgebakend. Van dit gebied bepaalt het waterschap de opgave. Met de opgave bedoelen we wat er nodig is om de dijk veiliger te maken voor de aankomende tijd. De dijkversterking wordt altijd voorbereid door een projectteam en bestuurders van t Waterschap of Rijkswaterstaat. Zij maken uiteindelijk de beslissingen. In de voorverkenning staat nog bijna niets vast. Het gaat hier echt om het verzamelen van informatie, zodat de meest passende oplossing kan worden gevonden. Het is dan ook in deze fase dat jij als belanghebbende de meeste ruimte hebt om jouw belang bij bestuurders onder de aandacht te brengen. De tweede fase van de dijkversterking is de verkenning. Hierin wordt de oplossingsrichtingen bepaald die tijdens de planvorming fase. Verder in detail zal worden uitgewerkt. In deze fase kun je als belanghebbende jouw visie aandragen. Uh, zo zou je als omwonende kunnen aangeven dat je wil dat de natuur in de uiterwaarden behouden blijft omdat je daar graag wil wandelen. En in deze fase wordt er ook gekeken naar zogeheten mee koppel kansen. Wat dat precies is, dat gaat Joosje je vertellen.

JOOSJE BACHMAN: Het kan zijn dat er wensen zijn voor andere werkzaamheden binnen het projectgebied van De Dijk. Versterking kan bijvoorbeeld zijn het verbreden van een fietspad of het ontwikkelen van nieuwe natuur. Deze kansen noemen we meekoppelkansen. We kijken naar de haalbaarheid van deze meekoppelkansen en of ze ook echt bij het dijkversterkingsprogramma passen. We kijken of het juridisch haalbaar is, technisch mogelijk en of de financiën er voor zijn. En als dat zo is, dan nemen we de meekoppelkansen mee in het Dijk Versterkingen Project.

MARK VAN WELZENIS: De derde fase bij Dijkversterking is de planvorming. Hierbij wordt het voorlopig en het definitief ontwerp van de dijk bepaald. In deze fase kan je als betrokkenen meedenken en meepraten over de concrete mogelijkheden en dilemma's. Dit gaat dus een stap verder dan enkel een belang inbrengen. Er zijn verschillende plannen en documenten waar je in deze periode op kan reageren, zoals het voorlopige ontwerp. Dit voorlopige ontwerp vind je op de website van het waterschap. De vierde en laatste fase bij dijkversterking is de realisatie fase. De werkzaamheden gaan dus plaatsvinden. Ook in deze fase kan het waardevol zijn om in gesprek te blijven met het projectteam, bijvoorbeeld over hoe eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het is dus een flink proces, maar door als omwonende goed geïnformeerd te zijn en mocht je dat willen betrokken te blijven, weet je altijd precies wat er gaat gebeuren en kom je niet voor verrassingen te staan. Paul Schoorlemmer uit Herxen kan je vertellen hoe hij dat ervaart.

PAUL SCHOORLEMMER: Het is te zeker fijn om betrokken te worden bij dit project, want het heeft natuurlijk impact voor de voor de omwonenden als zo'n zo'n klus geklaard moet worden. We zijn aan de voorkant goed geïnformeerd. We hebben informatiebijeenkomsten bij kunnen wonen. We hebben keukentafel gesprekken gevoerd. Een op een. Dus wat betekent het voor jouw perceel, voor jouw woning met betrekking tot die dijkenversterking. Ik ben daar zeer positief over.

MARK VAN WELZENIS: Dus nog even samenvattend in de eerste fase de voor verkenning kun jij je belang inbrengen in de tweede fase de verkenning. Wordt jouw belang meegewogen in de keuze voor een ontwerpvoorstel? In de derde fase, de planvorming, kun jij als betrokkenen invloed uitoefenen op de precieze oplossing. En in de laatste fase, de realisatie, kan je nog steeds meepraten, bijvoorbeeld over eventueel overlast. En natuurlijk is het ook hier belangrijk en interessant om te weten hoe het met de ontwikkelingen staat. Wil je meer weten over Dijk, versterkingen in jouw omgeving en hoe je invloed kan uitoefenen? Kijk dan op de website van jouw waterschap of lees meer in t boek Dijken voor beginners. En die vind je op HWBP.NL/DIJKEN.

De presentator bladdert door de Dijkenboek Er verschijnt een eind kaart met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bijbehorende logo's van waterschappen in Nederland. Onderaan de tekst HWBP voor sterke dijken.