Hoe zou Nederland eruit zien zonder dijken?

Dijken beschermen Nederland al eeuwenlang tegen het water. Ze maken het mogelijk dat we wonen, werken en recreëren op land dat anders regelmatig onder water zou staan.

MARK VAN WELZENIS: Dijken, ze horen bij Nederland.
Zoals kaas, Koningsdag en... regen.
Maar zouden we niet zonder kunnen?
En hoe zou dat er dan uitzien, een Nederland zonder dijken?

(Aldus Mark van Welzenis. Beeldtitel: Waar zijn we zonder dijken?)

Misschien lagen we dan wel met z'n allen aan het strand bij Amersfoort.
Hadden we allemaal onze eigen waterscooter in plaats van een fiets.
Of kwam er alleen maar vis uit de muur in plaats van frikandellen en kaassoufflés.

(Een vrouw eet een haring.)

Ja, je weet het niet.
Wat we wel weten, is dat we dan nooit de band De Dijk hadden gekend.
DE DIJK ZINGT: *Dan gaan we dansen, dansen, dansen*
Wat? Ken je hun muziek niet?
Oké, ander voorbeeld dan.
Kijk maar even mee hoe Nederland er ongeveer uit zou zien zonder dijken.
Geen Walibi, geen Ajax-Feyenoord, geen Biesbosch, geen Lowlands
en veel minder kaas. Toch best jammer.
Om te begrijpen waarom die dijken zo belangrijk zijn,
laat ik je eerst kennismaken met dit hier... water.

(Een glas wordt gevuld met water.)

Als je ook maar één keer hebt opgelet bij aardrijkskunde, natuurkunde of biologie,
dan weet je dat we niet zonder water kunnen.
Maar water vormt ook een bedreiging, zeker in een laaggelegen land als Nederland.
Want daar komt het water van alle kanten op ons af.
Vanaf de zee, vanuit de lucht en via die rivieren.
Smelt- en regenwater uit landen als Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland
wordt door de Maas en de Rijn, en dus via ons land, afgevoerd naar zee.
We zijn in geografische termen het afvoerputje van Noordwest-Europa.
En ja, dat klinkt inderdaad niet zo leuk.
En toch, in dit kleine kikkerlandje, dat van alle kanten wordt bedreigd,
wonen zo'n 17 miljoen mensen, en meer dan de helft daarvan, 9 miljoen,
woont in gebieden die kunnen overstromen.
En dat verandert voorlopig niet.
Onze bodem zakt en de waterspiegel stijgt.
Dan is het toch raar dat dit afvoerputje
een van de beste plekken ter wereld is om te leven.

GEJUICH

(Groepen mensen staan te juichen.)

Hoe kan dat?
Nou... mede dankzij onze dijken en duinen.
Duinen vormen onze oudste verdedigingslinie,
een cadeautje van de natuur.
Op weg naar een dagje chillen op het strand zou je misschien best zonder kunnen,
maar dat vervelende klimmetje houdt het zeewater ook heel effectief buiten de deur.
Even terug in de tijd.
Zo'n duizend jaar geleden gingen onze voorouders ook zelf aan de slag,
in wat nu Nederland is.
Maar de verwachtingen lagen in de middeleeuwen net wat lager
dan die van ons nu.
Dijken stelden mensen in staat om de vruchtbare grond
in de buurt van de zee en de rivieren te gebruiken.
Ze beschermden in de eerste plaats de oogsten van de boeren.
Droge voeten en huizen waren letterlijk van latere zorg.
Overal waar we ons vestigden, werden er nieuwe dijken gebouwd,
grote en kleine, langs woeste en rustige rivieren,
op het platteland, in de stad en aan zee.
Hoe welvarender we in de loop van de eeuwen werden,
hoe meer mensen er in dit kleine landje gingen wonen.
Dijken groeiden langzaam maar zeker uit tot een noodzakelijke bescherming.
En dat dijken bouwen deden en doen we nog steeds zo goed
dat we er haast niet meer bij stilstaan.
Maar gaat het dan nooit meer mis? Jawel.
POLYGOONSTEM: Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed
bracht op 1 februari een ramp over Nederland.
Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte
en helaas vele mensenlevens kostte.
MARK: De verschrikkelijke Watersnoodramp van 1953
kostte het leven aan maar liefst 1.836 mensen.
Sindsdien hebben overstromingen in Nederland
gelukkig geen slachtoffers meer gekost.
Of tenminste, geen dodelijke slachtoffers.
Want de overstromingen verwoesten enorm veel huizen, winkels en bedrijven.
Helemaal veilig... zijn we dus nooit.
Zeker nu het weer extremer wordt, moeten we er rekening mee houden
dat we vaker met hoge waterstanden te maken zullen krijgen.
Maar... in Nederland zitten we natuurlijk niet stil.
We werken aan hogere, sterkere, betere dijken
die grote rampen moeten voorkomen.
Want een Nederland zonder dijken? Ik moet er niet aan denken.
Wil je meer weten? Kijk dan ook naar onze andere video's.

(Op een witte achtergrond staan de logo's van Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,)

(Waterschap Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Aa en Maas,)

(Rijkwaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Unie van Waterschappen.)

RUSTIGE MUZIEK DIE STOPT

(Rechtsonder staat het logo van het HWBP, voor sterke dijken.)