Educatie: leren over hoogwaterveilgheid

Nu dijkversterkingsprojecten in uitvoering gaan, krijgen steeds meer inwoners te maken met ons programma. Om inwoners mee te nemen in nut en noodzaak van lokale en regionale projecten, hebben we educatiematerialen ontwikkeld waarin de brede context van de HWBP-opgave wordt uitgelegd. Op deze pagina vind je een overzicht.

Waterbewuste inwoners zijn belangrijk voor de watersector. Alle 21 waterschappen hebben daarom een eigen educatiebeleid met bijpassende educatiematerialen. In deze materialen staat de regionale projectinhoud centraal.

Omdat landelijke HWBP-context nut en noodzaak van een regionaal project vergroot, ontwikkelden we aanvullend een aantal educatiematerialen. Een dijkverbetering van 2 kilometer krijgt immers een andere lading als deze wordt gekoppeld aan de grootste dijkoperatie sinds de Deltawerken.

De middelen zijn vrij beschikbaar voor de alliantie en mogen naar eigen inzicht gebruikt en geïntegreerd worden in eigen materialen.

Voor hoger onderwijs

Lesboek Waterkeringen

Het lesboek Waterkeringen is voor studenten die een hbo-opleiding civiele techniek, waterbouw­kunde of waterbeheer volgen. In het lesboek staan primaire waterkeringen centraal. Je leert over de techniek van het bouwen en versterken van waterkeringen volgens de nieuwe normen en over de processen om waterkeringen in stand te houden.

Te bestellen bij: https://www.studiebijdehand.nl/p/9789492141132/waterkeren