Eindrapportage zetsteen van baggerspecie

Onderzoek en ontwikkeling van een proefvak met zetsteen gemaakt van baggerspecie.