Handreiking Rijke dijk

Het basisprincipe van de Rijke Dijk in dit onderzoek is het creëren van een natuurlijke overgang tussen de dijk en het water, waarbij de waterveiligheid wordt geïntegreerd met de functies natuur, recreatie, cultuurhistorie en/of duurzame economische activiteiten, op regionaal of lokaal niveau.