Handreiking overslagbestendige dijk

Een verhoging van de dijkkruin vraagt bij traditionele oplossingen om extra ruimtebeslag, doordat doorgaans een verbreding van de dijk nodig is. Niet overal is voldoende ruimte beschikbaar om de dijk via deze traditionele aanpak te versterken.

Op plekken waar de benodigde ruimte ontbreekt, zou een Overslagbestendige Dijk een alternatief kunnen zijn, omdat dit concept gemiddeld minder ruimte inneemt. Dit past binnen de ontwerpeis van het HWBP dat een maatregel sober en doelmatig dient te zijn. Ook kan het principe bijdragen aan de duurzaamheid, wanneer er door toepassing ervan minder schaarse grondstoffen nodig zijn.